Ansan Sanjunghyun Church Praise Team

단원소개

단  장    서은희
팀  장    김미영/김선화/김진화/박미정/전영미/이신화/김기은
인도자  조장현/조장원/서인철/이동식/서은희
싱  어   김선화/서은희/박소명/박미정/이민하/김진화/조운용/문애리/박수진/전영미/이도성/김태현/

이신화/김영천/김신애/서효미/김미영/이지원/이혜민
건  반   황봉금/이상규/이혜민/이시온/김예진/송설아/임성령  
베이스 김기은/변찬민/오민혁
드  럼   문진우/조환유/나종문

안산 산정현 교회로 오시는 길은
언제나 활짝 열려있습니다.
Welcome to Ansan Sanjunghyun church

(031)482-8291

sjhlhj@hanmail.net

경기도 안산시 단원구 화정천 동로 310 (와동 845번지)

310, Hwajeongcheondong-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

교회문의
 

Copyright (C) Ansan Sanjunghyun presbyterian church. All Rights Reserved.